“Bajki bez przemocy”

Innowacja “Bajki bez przemocy.” 2 razy w miesiącu zajęcia czytelnicze oparte na poznawaniu i analizie tradycyjnych oraz współczesnych baśni, bajek, opowiadań. Dzieci analizują sytuacje, relacje bohaterów, oceniają postawy, tworzą alternatywne zakończenia.

Czas realizacji: rok szkolny 2019/2020.

Uczestnicy: dzieci z grup: VII oraz II

Realizujący: Monika Michalik. Elżbieta Foltyn, Iwona Krasoń.