DYŻUR WAKACYJNY

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie informuje, że Przedszkole nr 3 w Pszczynie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pszczynie będzie pełnić dyżur wakacyjny w sierpniu 2022 r.

Prosimy rodziców o zgłaszanie dzieci w dniach od 31.05.2022 r. do 17.06.2022 r. w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie.

Dokumenty wymagane do przyjęcia dziecka do przedszkola (do pobrania):

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola:

Klauzula informacyjna dla rodziców dzieci spoza Przedszkola nr 3 w Pszczynie:

Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę niebędącą rodzicem:

Wypełnione i podpisane dokumenty prosimy o dostarczenie do sekretariatu do 17.06.2022 r.

Wykaz placówek dyżurujących w czasie wakacji:

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie Joanna Rozmus-Cader