DYŻUR WAKACYJNY

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie informuje, że Przedszkole nr 3 w Pszczynie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pszczynie będzie pełnić dyżur wakacyjny w sierpniu 2021 r.

Prosimy rodziców o zgłaszanie dzieci w dniach od 31.05.2021 r. do 18.06.2021 r. w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA na terenie Przedszkola nr 3 w Pszczynie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pszczynie w okresie pandemii COVID-19 dostępne są w zakładce ZASADY FUNKKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA W CZASIE PANDEMII

Dokumenty wymagane do przyjęcia dziecka do przedszkola (do pobrania):

1.Zapisanie dziecka na zajęcia opiekuńcze – Oświadczenie

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola – Wniosek

3. Deklaracja o zapoznaniu z procedurami bezpieczeństwa – Deklaracja

4. Klauzula informacyjna dla rodziców dzieci spoza Przedszkola nr 3 w Pszczynie – Klauzula

5. Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę niebędącą rodzicem- Upoważnienie

Wszystkie dokumenty można również pobrać w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.

Wypełnione i podpisane dokumenty (w formie skanów) w można odesłać pocztą elektroniczną na adres: sp3@pze-pszczyna.pl

Jednocześnie informuję, że ostateczna decyzja dotycząca organizacji dyżuru wakacyjnego będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej w regionie.

Wykaz placówek dyżurujących w czasie wakacji znajduje się na stronie:

https://bip.pszczyna.pl/wykaz-przedszkoli-publicznych-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-gminy-pszczyna-pracujacych-w-miesiacu-lipcu-i-sierpniu-2021-roku#cnt

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie Joanna Rozmus-Cader