Innowacja pedagogiczna: „Mały człowiek – wielki świat”

Autor: Justyna Sojka

Termin realizacji: listopad 2019 – maj 2020

Opis:

Program innowacji pedagogicznej pt.: „Mały człowiek – wielki świat” przeznaczony jest dla dzieci pięcio- i sześcioletnich mających trudności w nawiązywaniu interakcji społecznych, rozpoznawaniem i odczytywaniem mowy ciała, komunikacją werbalną, nieśmiałych, wycofanych lub lękowych, mających problem z kontrolą emocjonalną, samokontrolą, agresją. Zajęcia składają się z jedenastu głównych tematów i odbywać się będą co dwa tygodnie. Poprzez cykl spotkań dzieci będą mogły: lepiej się poznać, zintegrować się jako zespół, nauczą się prawidłowo porozumiewać się, poznają uczucia i emocje, zdobędą umiejętność komunikacji. Zajęcia będą prowadzone procesowo z uwzględnieniem potrzeb i zaangażowania poszczególnych dzieci. Mają one na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.