Innowacja pedagogiczna pt. “Sensoplastyka dla smyka”

Program innowacyjny skierowany dla dzieci 5 letnich , które dobrowolnie będą uczestniczyć w zajęciach.

Materiał będzie realizowany przez autorkę innowacji poprzez zajęcia prowadzone systematycznie przez cały rok przedszkolny 2019/2020 (Październik – Maj).

Autor: Anna Kuglarz

Opis:

Obszary tematyczne będą pokrywać się z aktualnie realizowanymi treściami wychowawczo-dydaktycznymi wyznaczonymi przez podstawę programową

Działania zaplanowane zostały tak aby skupiały się wokół następujących obszarów edukacyjnych:

 • Wzbogacenie wiedzy na temat otaczającej przyrody za pomocą zmysłów;
 • Zapewnienie dzieciom możliwości obcowania z przyrodą w ciągu całego roku;
 • Zapewnienie dzieciom możliwości obcowania z przyrodą w ciągu całego roku;
 • Stwarzanie warunków do podejmowania obserwacji, odkrywania i eksperymentowania w ciągu całego roku;
 • Stworzenie takich warunków w trakcie zajęć, które rozwijać będą aktywność własną dzieci, pozwalać im będą na doświadczanie świata poprzez zmysły.

Cel główny:

 • stymulacja wielozmysłowa – usprawnianie percepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej;
 • wprowadzenie w świat symboli charakterystycznych dla danej pory roku;
 • dostrzeganie cykliczność zmian w przyrodzie w ciągu roku, poznanie i poprawnie nazywanie kolejnych pór roku;
 • poznanie cech charakterystycznych dla poszczególnych pór roku – w przyrodzie i pogodzie, w życiu ludzi i zwierząt.
 • budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa;
 • dostarczanie przyjemnych wrażeń;
 • zachęcanie do aktywności;
 • wzmocnienie samooceny.