Innowacja pedagogiczna – “W przedszkolu jak w domu- kształtowanie przyjaznej adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych.”

Autor- Barbara Pustelnik

Termin realizacji – Od listopada 2019r. do końca czerwca 2020r.

Opis- Innowacja metodyczno- organizacyjna. Programem zostanie objęta grupa 3-latków. Celem głównym wszelkich działalności realizowanych w ramach innowacji jest przyjazna adaptacja dziecka do warunków przedszkolnych. Odbywać się to będzie poprzez ujednolicenie systemów wychowawczych na linii przedszkole – dom. Kształtowanie u dzieci poczucia bezpieczeństwa i więzi między rodziną i przedszkolem. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.