„Mali odkrywcy świata” – zajęcia przyrodnicze rozbudzające zainteresowanie otaczającym światem dla dzieci w wieku przedszkolnym.

„Mali odkrywcy świata” – zajęcia przyrodnicze rozbudzające zainteresowanie otaczającym światem dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Autor: Alicja Chrapeć

Termin realizacji: Innowacja będzie realizowana od października 2019 roku do maja 2020 roku przedszkolnego.

Opis:

Jest adresowana do grupy dzieci 3 letnich, w sali powstał kącik „Małego Badacza”, w którym przedszkolaki będą mogły swobodnie (pod dyskretnym nadzorem nauczyciela) wykonywać proste eksperymenty. Zajęcia będą realizowane w podstawie programowej w ramach zajęć dydaktycznych na terenie przedszkola a także na świeżym powietrzu.

Zajęcia będą oparte na metodzie samodzielnych doświadczeń, obserwacji i pokazów, metodzie projektów, praktycznej działalności dzieci oraz metodzie burzy mózgów oraz mini wykładach. Podczas innowacji przedszkolaki będą przeprowadzać eksperymenty i doświadczenia przyrodnicze, rozbudzające w nich ciekawość świata.

Cele innowacji:

  • poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzenie różnych doświadczeń,
  • sprawianie radości z eksperymentowania i działania,
  • rozbudzanie i wzmacnianie postaw badawczych i poszukiwawczych,
  • rozwijanie aktywności i ciekawości poznawczej dzieci,
  • kształtowanie zachowań i postaw proekologicznych,
  • rozbudzanie u dzieci ciekawości o otaczającym świecie przyrody,
  • kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji oraz wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych eksperymentów,
  • wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia.