Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Przystępując do projektu “Mały Miś w świecie wielkiej literatury” zachęcamy dzieci do czytania, poznawania i śledzenia losów bohaterów literackich.

Wprowadzamy naszych najmłodszych pociech w świat fantazji, literatury, pozytywnych emocji płynących z książek. Jednym słowem budzimy ich zamiłowanie do czytania książek.

Projekt trwa od 09.09.2019r. – 31.05.2020r.

Projekt wprowadza  Agnieszka Petelska