Projekt edukacyjny – “Magiczna moc bajek”- Międzynarodowy Projekt Czytelniczy

Organizator projektu – Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle Termin realizacji – październik 2019- maj 2020r.

Opis – projekt zainspirowany kampanią “Cała Polska czyta dzieciom” oraz książką Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej “Wychowanie przez czytanie”. Celem projektu jest promowanie regularnego czytania bajek i baśni jako sposobu wspierania rozwoju psychicznego dzieci przedszkolnych, jak również kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec osób z niepełnosprawnością.

Projekt realizują: Barbara Pustelnik i Anna Kuglarz.