RADA RODZICÓW

Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie – rok szkolny 2022/2023

Przewodniczący RR: p. Leszek Szwarc
Zastępca: p. Monika Szczotka
Skarbnik: p. Katarzyna Drobik

Numer konta Rady Rodziców ZSP:

02 84480004 0037 9757 3000 0002  Bank Spółdzielczy w Pszczynie

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka, numer grupy lub nazwę grupy

Składka na RR w Roku Szkolnym 2022/2023:
60 zł na każde dziecko (za tą kwotę kupowane są paczki na święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc) i 20 zł na działalność RR (nagrody, upominki, słodkości, itp.)