RADA RODZICÓW

Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie – rok szkolny 2023/2024
Przewodniczący RR: p. Wojciech Jaromin
Zastępca: p. Joanna Śróbka
Skarbnik: p. Monika Piszczek

Numer konta Rady Rodziców ZSP:

02844800040037975730000002  Bank Spółdzielczy w Pszczynie

Składka na RR w Roku Szkolnym 2023/2024 wynosi 30 zł na każde dziecko.

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka, numer grupy lub nazwę grupy