RADA RODZICÓW

Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie – rok szkolny 2020/2021

Przewodnicząca RR: p. Karolina Serti-Basiaga
Zastępca: p. Magdalena Gierek
Skarbnik: p. Katarzyna Drobik
Sekretarz: p. Justyna Piec

Numer konta Rady Rodziców ZSP:

02 84480004 0037 9757 3000 0002  Bank Spółdzielczy w Pszczynie

Składka na RR w Roku Szkolnym 2020/2021:
50 zł na każde dziecko i 20 zł na działalność RR