RADA RODZICÓW

Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie – rok szkolny 2021/2022

Przewodniczący RR: p. Leszek Szwarc
Zastępca: p. Monika Szczotka
Skarbnik: p. Katarzyna Drobik

Numer konta Rady Rodziców ZSP:

02 84480004 0037 9757 3000 0002  Bank Spółdzielczy w Pszczynie

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka, numer grupy lub nazwę grupy

Składka na RR w Roku Szkolnym 2021/2022:
50 zł na każde dziecko i 20 zł na działalność RR