REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna na rok szkolny 2024/2025

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

12.02.2024 r. – 29.02.2024 r. – złożenie pisemnej deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

01.03.2024 r. godz. 13.00 – udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli.

04.03.2024 r. od godz. 8.00 – 18.03.2024 r. do godz. 20.00 – rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

04.03.2024 r. od godz. 8.00 – 19.03.2024 r. do godz. 15.00 – złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełniania kryteriów rekrutacyjnych.

15.04.2024 r. – opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

15.04.2024 r. od godz. 13.00 – 19.04.2024 r. do godz. 15.00 – złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

22.04.2024 r. godz. 13.00 – opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych..

Na stronach BIP Pszczyny znajdą Państwo informacje na temat zarządzenia o terminach rekrutacji oraz uchwały o sieci szkół i przedszkoli.

BIP – Urząd Miejski w Pszczynie


Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc 10.06.2024 r. godz. 13.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie od 11.06.2024 r. od godz. 13:00 do 12.06.2024 r. do godz. 20:00

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych od 11.06.2024 r. od godz. 13:00 do 13.06.2024 r. do godz. 15:00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 17.06.2024 r. godz. 13:00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane 17.06.2024 r. od godz. 13.00 – 18.06.2024 r. do godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych 19.06.2024 r. godz. 13:00