REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna na rok szkolny 2022/2023

Na stronach BIP Pszczyny znajdą Państwo informacje na temat: zarządzenie o terminach rekrutacji, uchwały o kryteriach rekrutacji, uchwały o sieci szkół i przedszkoli oraz zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych.

BIP – Urząd Miejski w Pszczynie


W dniach od 23 lutego 2022 roku do 1 marca 2022 roku będzie można złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/23 przez dzieci uczęszczające  do Przedszkola nr 3 w ZSP w Pszczynie w roku 2021/22

Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego zostaną przekazane rodzicom dzieci przedszkolnych lub można je pobrać ze strony internetowej.

Deklarację w wersji papierowej należy złożyć u wychowawcy w terminie 23.02.2022 r. – 1.03.2022 r. i potwierdzić jej złożenie podpisem.

Informujemy także, że nabór nowych dzieci do przedszkola na wolne miejsca będzie odbywał się elektronicznie.
Rekrutacja elektroniczna do przedszkola będzie prowadzona w dniach 3.03.2022 r. do 17.03.2022 r.

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA


Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola nr 3 w Pszczynie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pszczynie

Publikacja list jest obowiązkowa na podstawie §11baa ust. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-. Cyt. „W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.


Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola nr 3 w Pszczynie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pszczynie

Publikacja list jest obowiązkowa na podstawie §11baa ust. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-. Cyt. „W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.