WIZJA I MISJA PRZEDSZKOLA

Wizja Przedszkola

“Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu –
O tym jak żyć, co robić jak postępować, jak współżyć z innymi, jak patrzeć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”
R. Fulghum

Nasze przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i zainteresowań oraz kształtowania samodzielności i wartości moralnych.
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
 • Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie oraz skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

Misja Przedszkola

 • Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.
 • Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
 • Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
 • Promuje dbanie o zdrowie i buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła.
 • Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.
 • Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

W naszym przedszkolu, każde dziecko czuje się bezpieczne, szczęśliwe i osiąga sukces na miarę swoich możliwości.