WYKAZ PROGRAMÓW WYCHOWAWCZYCH

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. art. 22a ust. 8 ustawy  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572, z późn. zm.2 )

§ 1

USTALA SIĘ :

Wykaz programów wychowawczych w Przedszkolu Publicznym Nr 3 na rok szkolny 2019/2020

1. „Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej” M.Kwaśniewska, W.Żaba-Żabińska, Wydawnictwo: Grupa Edukacyjna S.A MAC  Edukacja

2. Edukacja Zdrowotna  K.Dutkiewicz, K.Kamińska

3. „Mówię nie” – program przeciwdziałania zagrożeniom         

4. Język angielski w wychowaniu przedszkolnym. Program nauczania 5-6 latków                                         M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska, Nr dopuszczenia MEN 11/08.

5. „Kochamy dobrego Boga”  Program nauczania 5-6 latków Komisja Wychowania Katolickiego KEP BP. Marek Mendryk, Numer dopuszczenia do użytku  AZ-01/10

Powyższe programy zostały przeanalizowane co do zgodności programu z podstawą programową i na wniosek nauczycieli dopuszczone do użytku w przedszkolu.